Sebkezelés, sebkötözés festményeken

Nyitóoldal > Egyebek > Festmények

Magyar Sebkezelő Társaság

Az alábbiakban a tágabb értelemben vett sebkezeléssel, sebgyógyulással, sebkötözéssel kapcsolatos festmények közül teszünk közzé néhányat, azokat, amelyek korábban szerepeltek a Sebkezelés-Sebgyógyulás folyóiratunk valamely számának borítóján.

Jó böngészést kívánunk!

2022/1. szám spoiler!

Sebész egy ember lábsérülését kezeli

ifj. David Teniers követője: Sebész egy ember lábsérülését kezeli (1660 körül)

Forrás: Wellcome Collection

Maga ifjabb David Teniers 1610-ben született Antwerpenben. Először apja műhelyében tanult, majd műhelyében tanult, de hamarosan Ifj. Jan Brueghel stílusának hatása alá került, bibliai és képzeletbeli jeleneteit erdők és barlangok mélyébe helyezte. Később Adriaen Brouwer életképei és tájképei hatottak rá. Pályájának érett korszakában témái egyre változatosabbak lettek, ábrázolt katonajeleneteket, iparosműhelyeket, alkimista latoratóriumokat, tréfás majom- és macskacsoportokat, valamint mitológiai és vallási tárgyak is kikerültek ecsetje alól. Több mint 700 festményét őrzik Európában és az Amerikai Egyesült Államokban, sőt Ázsiában is vannak képei. A budapesti Szépművészeti Múzeum is őriz tőle három képet, köztük az A borbély-orvos műhelyében című olajfestményét.

2021/2. szám

Egy orvos pulzust tapint

Egy orvos pulzust tapint. Olajfestmény Jan Steen nyomán (olaj, XVII. század, 49,9 x 43,2 cm)

Forrás: Wellcome Collection

A holland aranykorban élt Jan Havickszoon Steen (Leiden, kb. 1626. - Leiden, 1679. február 3.) az életképek mestere volt. A Wikipédia szerint egy leideni sörfőző családjában született. Festészeti tanulmányai során mesterei Adriaen van Ostade és Jan van Goyen voltak. A többi életképfestő közül elsősorban friss színezésével tűnt ki, amely a mélység és a ragyogás ábrázolása kapcsán múlta felül a kortársait. Az eredeti mű címe „Az orvosi vizit”. Az 1660-1662 körül készült olajfestmény a londoni Apsley House gyűjteményében található. A kép megmutatja, hogyan kezelték az orvosok a nőket az 1600-as években. A festmény számos apró részletet és álcázott szimbolikát tartalmaz, amelyek észrevétlenek lehetnek az átlagos szem számára, de mindazonáltal hozzájárulnak a festmény jelentéséhez.

2021/1.

Szent Kozma és Szent Damján kezel egy beteget

Ismeretlen velencei festő: Szent Kozma és Szent Damján kezel egy beteget (olaj, XVIII. század)

Forrás: Wellcome Collection

A keleti egyház két nagy szentjéről meglehetősen kevés történeti adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles említés Theodorétosztól származik, aki az V. század közepén úgy emlékezik meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól és csodálatraméltó vértanúkról. Életükről három egymástól több ponton eltérő hagyomány is fennmaradt, de ezek abban egyetértenek, hogy Arábiában születtek és ikrek voltak. Nagy érdeklődés élt bennük a tudományok, különösen az orvoslás iránt, ezért elhagyva szülőföldjüket Szíriába mentek tanulni. Később orvosi szolgálatukért nem fogadtak el pénzt, ellenben buzgóságuk miatt nem csak orvosai, hanem apostolai lettek a városnak. Egy legenda szerint egy templomszolga azt álmodta: a két szent levágta a fekélyes lábát, és helyébe egy nemrég elhunyt férfiét ültette. A Diocletianus római császár által elrendelt 303-as keresztényüldözés alkalmával szenvedtek vértanúhalált. Amikor Párizsban, 1260-ban megalakult a sebészek első kollégiuma, őket választotta védőszentül, s ez idő óta az orvosok és sebészek védőszentjeiként tisztelik őket. A képen egyik szent gyógyszert kever. Mindketten akadémiai ruhát viselnek. A festmény minden bizonnyal a sekrestyés csodáját ábrázolja.

2020/2. szám

Matthijs Naiveu képe

Matthijs Naiveu (1647-1726): Belgyógyász és sebész kezel egy női beteget (olaj fán)

Forrás: Wellcome Collection

Halálsápadt nőbeteg ül egy széken, balra. Hátulról egy orvos hajol fölé, hogy bal kezével megfogja a bal keze pulzusát. Bal lábát egy kád vízbe helyezik, és egy fiatal sebész jobbra térdelve engedi a vért a bal lábából, miközben a bokáját körbefogja. Szemünkbe ötlenek a gazdagság jelei: a nő Goa-ról származó széken ül, keleti szőnyeg borítja a padlót, selyemfüggönyök lógnak az ágya fölött. A festmény a Leidenben született és Amszterdamban elhunyt Matthijs Naiveu által 1700 táján alkotott mű. Houbraken szerint rajzolni Abraham Toorenvliet üvegfestőtől és rajzoktatól, festeni Gerrit Dou-tól tanult. Művel elsősorban zsánerképek voltak; vidám belső terek, ahol teát isznak vagy kártyáznak, de újszülött-látogatást vagy éppen orvosi vizsgálatot is választott témául. Legnagyobb művének az irgalmasság hét cselekedét ábrázolót tartják.

2020/1. szám

Florence Nightingale

Florence Nightingale (színes litográfia)

Forrás: Wellcome Collection

Florence Nightingale azt hirdette, hogy a szellemi érdeklődés, a szív szeretete és a szakmai elhivatottság a bázisai az ápolási tevékenységnek. Holisztikus szemlélete, a beteg, és nem a betegség gyógyításának alapelve tette az ápolás modern úttörőjévé. Rengeteget publikált, reánk maradt - hozzávetőlegesen - 200 tanulmánya, könyvei az ápolástan klasszikusai. Életműve elismeréseként az uralkodó 1883-ban a Királyi Vörös Kereszt kitüntetésben részesítette, majd 1907-ben - első nőként a birodalomban - megkapta az angol Becsületrendet.

Tisztelői, a gyógyítók-ápolók születésnapját - május 12.-ét - tették az Ápolás Világnapjává, az ápolás nemzetközi jelképe pedig „Florence lámpása” lett.

2019/2. szám

Gaspare Traversi (1720-1780) festménye: Az operáció (A seb)

Gaspare Traversi (1720-1780): Az operáció (A seb)

Ez a festmény a velencei Accademia-ban lévő kompozíció egyik verziója, amelyet korábban Bonito-nak tulajdonítottak, amikor a nápolyi Melito herceg gyűjteményében volt, de később Longhi Traversit azonosította be az alkotójaként. Az Accademia képe nagyobb és több figurát tartalmaz, mint ez a változat, de ugyanannak az orvosnak, asszisztensnek és sérült fiatalembernek az alakja ismerhető fel.

2019/1. szám

Pieter Lastman (1583-1633) festménye: A jó szamaritánus ellátja az
utazó sebeit

Pieter Lastman (1583-1633): A jó szamaritánus ellátja az utazó sebeit

Pieter Lastman volt generációja egyik legfontosabb holland történelmi festője. Számos Olaszországban töltött éve, valamint Adam Elsheimerrel és Peter Paul Rubens-szel Rómában történt találkozása eredményeként olyan képi nyelvet fejlesztett ki, amely döntően befolyásolta a holland 17. századi festészetet, nem utolsósorban Rembrandtot, a leghíresebb tanítványát.

Ez a festmény a Lukács evangéliumában szereplő Jó (Irgalmas) Szamaritánus példázatát szemlélteti, amelyet Jézus azért mondott el egy törvénytudónak, hogy szemléltesse az irgalmasságot. A példabeszéd egy utasról szól, akit megtámadtak, kiraboltak és súlyosan sebesülten otthagytak az út szélén.Önt is várjuk a Magyar Sebkezelő Társaság tagjai közé!

Ehhez:

Várjuk online jelentkezését!

vagy kérjük,

Töltse le és küldje vissza a regisztrációs lapot!