Magyar Sebkezelő Társaság

A Magyar Sebkezelő Társaság XXIII. Kongresszusa
Budapest, 2021. október 21-22.


Beérkezett előadáskivonatok

(utolsó módosítás: 2021. május 27.)

Borbély Bernadett (Sebkezelő centrum, egyéni vállalkozó, Miskolc, Eger): Körömszabályozás 1-80 éves korig. Esetbemutatások

Az orthonyxia módszer megválasztása a köröm deformitásához, a gyulladás mértékéhez és a páciens életmódjához, esetleges sportolási tevékenységéhez kell, hogy alkalmazkodjon. A különböző korú és életmódú embereknek különböző körömszabályozóra van szüksége, minthogy nem szandálban járunk futni. A körömszabályozó anyagát és formáját úgy választom meg, hogy az a lehető legbiztonságosabb legyen és a lehető leggyorsabban hozzon eredményt. Ehhez a podiáter előkészítő edukációja, rálátása különböző betegségekre, kockázatokra elengedhetetlen.

Dr. Both Béla arcképe Dr. Both Béla, Dr. Fehér Melinda, Dr. Putz Miklós, Dr. Hernáth Ildikó, Dr. Jósvay János, Pap Mónika, Fehér Zsuzsa, Dr. Klauber András, Dr. Cserháti Péter (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Gerincvelősérültek Rehabilitációs Osztálya, Budapest): Mobilitást is biztosító negatív nyomás sebkezelés alkalmazása gerincvelő sérülteken

Bevezetés: Az OORI Gerincvelősérültek Rehabilitációs Osztályán kezelt bénult betegek érzészavara, széklet- vizeletürítési problémáik, az akaratlagos mozgásaik jelentős korlátozottsága és a következményesen jelentősen beszűkülő önellátási lehetőségei mind predisponáló tényezők decubituszok keletkezésére.
Még a leggondosabb ápolás mellett sem zárható ki teljesen felfekvés keletkezése, de legnagyobbrészt megelőzhető. Az elsődleges rehabilitációs időszakot a beteg végig kórházban tölti,de még a folyamatos orvosi ellenőrzés mellett is osztályunkra rehabilitációra érkező betegek egynegyede már különböző súlyosságú sebekkel érkezik. Még nagyobb gondot jelent a már rehabilitált pácienseink egyéb betegségekkel kapcsolatban kórházba kerülésük során és otthonukban szerzett sebeinek a kezelése. Ezek a problémák a COVID-19 járvány kapcsán fokozott mértékben jelentkeztek.
A sebek kezelését nemzetközi ajánlások szerint végezzük. Alapvető az érintett terület tehermentesítése, illetve a kellő időben és mértékben végzett necrectomiákon, a seb által igényelt steril, akár napi többszöri kötéscseréken kívül a vaquum seeling technikát is hosszabb ideje alkalmazzuk a sebek feltisztítása és a sarjadás elősegítése céljából.
A kellő gyógyhajlamot nem mutató, vagy életmódszerűen nyomásnak kitett helyeken lévő sebek teljes begyógyításában és az egyéb, gócmentes állapotot igénylő steril műtétek szükségessége esetén nagy segítséget jelent az érnyeles musculoctan lebennyel történő plasztikai sebészeti fedés lehetősége, amit több évtizedes munkakapcsolat biztosít számunkra. A sikeres plasztikai fedés utáni teljes gyógyulás előfeltétele a kellő előkészítésen túl a műtét utáni gondos ápolás, a műtéti terület 5-6 hétig tartó teljes tehermentesítésének ideje alatt, amit osztályunk rutinszerűen végez. Ezen tényezők összessége eredményezi az utánvizsgálataink szerinti csaknem évtizedes recidíva-mentességet.
Anyag: 2020.májusától nyílt lehetőségünk a Vivano gyári vaquum seeling szett használatára, amit jelen absztrakt leadásakor 3 betegnél alkalmaztunk. A sebek megoszlása: 1 trochanterikus, 1 sacralis és 1 ülőfelületi decubitus. Előbbi kettő 4-es, utóbbi 3-as súlyosságú (EPUAP - European Pressure Ulcer Advisory Panel).
Módszer: A szettet biztosító cég előírásai szerint szoros képi és szöveges dokumentáció mellett harmadnapi cserékkel végeztük betegeink kezelését az eszközzel.
Eredmények: Tekintettel a folyamatban lévő vizsgálatokra, eredményeink még keresztmetszeti jellegűek, de ezen köztes állapotban is detektálhatók a sebek kiterjedésbeli jelentős csökkenése, a váladékozás megszűnése. Az eszköz használatával - kellő sebészeti necrectomiával együtt - az antibiotikumok sebészeti okból történő alkalmazását meg tudtuk előzni.
Következtetés: A Vivano gyári vaquum seeling szett alkalmas a gerincvelősérültek decubitusainak kezelésére. Mind a sebek feltisztításában - akár későbbi plasztikai fedés bevezetéseként -, mind teljes sarjasztásukban jelentősen képes serkenteni a gyógyulási folyamatot.

Dr. Csikány Nóra, Dr. Hajdú Kristóf, Szabó Margit, Dr. Kovács János Balázs (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Sebészeti-Érsebészeti Osztály, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Budapest): Sebész szerepe a nőgyógyászati sebgyógyulási zavarok ellátásában

Előadásunkban nőgyógyászati műtéti beavatkozások sebgyógyulási szövődményeinek kezelését mutatjuk be három eseten. Sectio caesarea-t követően mind a három nőbetegnél sebgyógyulási zavart észleltek a nőgyógyász kollégák. A nőgyógyászok által alkalmazott komplex kezelésre kórházi körülmények között, a sebek állapota nem változott, ezért általános sebészeti konzíliumot kértek. Az általunk alkalmazott modern sebkezelés ambulanter körülmények között mind a három esetben per secundam sebgyógyulást eredményezett, a sebkezelés folyamatát részletesen dokumentáltuk írásban és fotókon, ezt be is mutatjuk előadásunkban, a kezelés folyamatáról a nőgyógyász kollégákat is rendszeresen tájékoztattuk. A bemutatott esetek tükrében szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet, hogy minden olyan szakma, amelynek nincs jogszabály által felhatalmazott lehetősége támogatott eljárások alkalmazására, a korszerű sebkezelési technikákat megismerje és alkalmazni tudja a szövődményes eseteik sikeres kezelésére.

Dr. Fazakas János, Ph. D. (Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest): A PCT szerepe a sebészi infectiók monitorozásában

Az életveszélyes sebészeti infekciók kimenetele függ az alkalmazott antibiotikus terápia gyorsaságától és természetesen a fertőzéses góc, illetve a szisztémás gyulladás kontrolljától. A CRP használatának a súlyos sebészeti infekciók, szepszis korai kezelésében korlátjai vannak, mert tény, hogy a fertőzések növelik a marker szérum szintjét, de az maximumát az esemény után a 2-3 napon éri el. A CRP lomha kinetikája nem teszi lehetővé a sebészeti fertőzések korai felismerést, korai kezelését és az AB kezelés korai leállítását. Alternatívaként a procalcitonin (PCT) szérumszintek sokkal korábban, 6 órával a fertőzéses esemény után jelzik annak jelenlétét lehetővé téve a korai kezelést, ezentúl a PCT szintek követésével az antibiotikus kezelés akár 2 nappal korábban is leállítható, így a szükségtelen AB-terápia elkerülhető. Trauma, égés vagy nagy műtét indukálhat szisztémás gyulladást, ennek a részeként kismértékű PCT emelkedés is kialakulhat, de krónikus bakteriális stimuláció jelenléte nélkül a PCT szérum szintek 24 órán múlva csökkenek. Ezek a PCT monoindukciók mindig arányosak a műtét vagy a trauma helyével, típusával, időtartamával, és mindig PCT-clearance követi őket, ezzel szemben a műtétek utáni tartós szintek, illetve a második PCT-csúcs mindig fertőzést, posztoperatív komplikációt jeleznek lényegében véve 36 órával korábban, mint a CRP trend. Gyakorlati szempontból egy folyamatosan emelkedő vagy magas PCT szérum szint diagnosztikus, a PCT kinetikája ezt követően prognosztikus. A csökkenő dinamika jelzi a kezdeti kezelések sikerét (AB leállásra való felkészülés, PCT csúcs konc. 80-90%-csökkenése esetén), a tartós szintek annak a sikertelenségét. Összefoglalva: a szérum PCT szint segít 24-36 órával korábban diagnosztizálni súlyos sebészeti infekciót, prognosztizálja a kritikus állapot kimenetelét kockázati csoportonként, dinamikájában prediktív módon előre jelzi a kezelés sikerességét vagy a rossz kimenetelt, így segíti az intenzív vagy sebészeti osztályon dolgozó team munkáját. A PCT szintek alátámaszthatnak, megtörhetnek döntéseket, egy dolgot viszont nem lehet elfelejteni sohasem, nem a PCT szinteket kezeljük, hanem a beteget.

Prof. Dr. Hunyadi János arcképe Prof. Dr. Hunyadi János (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen): A sejtek kettős energiaellátásának sebgyógyulásban betöltött szerepe

Az eukariota sejtek kettős energiaellátással rendelkeznek. Ez teszi lehetővé, hogy a sejtek anoxiás és oxigenizált környezetben egyaránt működő képesek. Az előadás részletezi a kettős energiaellátás hátterét és sebgyógyulásban betöltött szerepét.


Prof. Dr. Juhász István arcképe Prof. Dr. Juhász István (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrklinika, Debrecen): Necrobiosis lipoidica: ritka bőrgyógyászati kórkép, mely gyakran fekély képében jelentkezik

A necrobiosis lipoidica (NBL) a bőr granulomatosus gyulladásával, a kis erek endotheljének oedemájával és a dermális kollagén degenerációjával járó ritka bőrbetegség. Csak az esetek 30-60%-ában társul diabeteshez, és csak a DM populáció 3%-ában alakul ki a kórlefolyás során. A sárgásbarna, szabálytalan alakú többnyire pretibialisan de a test bármely részén megtalálható plakkok kb. 30%-ban kifekélyesednek, az ulcusok gyógyhajlama nagyon rossz. Nincsenek érvényes nemzetközi evidencia alapú terápiás ajánlások, a kezelés széles skálán mozog, a legtöbb esetben az eredmény átmeneti, gyakori a terápia rezisztencia vagy a recidíva. Az első vonalbeli kezelés lokális szteroidokkal vagy calcineurin inhibitorokkal történik, melyet leggyakrabban szisztémás acetil-szalicilsavval vagy pentoxifillinnel egészítenek ki. A következő fokozat a mikrokristályos szteroid intralézionális adása és a második vonalban a fénykezelések, leggyakrabban PUVA vagy PDT állnak. Szisztémás szerek közül a fumársav, kálium-jodid, intravénásan adott immunglobulinok szerepelnek még gyakran az esetismertetésekben. Egyre nagyobb teret nyer a célzott biológiai terápiás eljárások, a TNF-α, vagy Interleukin-12 és IL-23 ellen kifejlesztett, pikkelysömörben és reumatológiai kórképekben hatásos, sőt újabban a Janus-kináz (JAK) enzim ellen létrehozott monoklonális antitestekkel. A betegség azon bőrfolyamatok közé tartozik, melyek „Köbnerezhetők”, vagyis mechanikus hatásra elmélyülnek, tovább terjednek, így a helyi kezelések lehetősége korlátozott. A beszámolókban frakcionált lézer kezelés, Reverdin-plasztika, NPWT kezelés fordul elő leggyakrabban, de néhány különleges egyedi kezeléssel, pl. irhapótló készítményekkel (Apligraf® vagy Endoform™), vérlemezkében gazdag homológ plazmával (PRP) vagy lokális sevoran alkalmazásával értek már el jó eredményt. A szóba jövő terápiás lehetőségeket veszi számba és értékeli az előadás.

Dr. Mecseky László (Diabétesz Láb Ambulancia, Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Végtagsebészeti Osztály; Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.; Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet; Théta Pest, Medi-Dhoro Kft., Balassagyarmat, Budapest, Debrecen, Kazincbarcika): Csak egy vízhólyag a talpon?

A diabétesz lábszövődmények kezdeti tüneteit a hiányzó érzés miatt a betegek és eléggé el nem ítélhető módon az orvosok is elbagatellizálják. A lábon jelentkező bullák csak kis százalékban jeleznek jelentéktelen elváltozást. Ha a bulla a talpon keletkezik, és anélkül kezdjük el a kezelést, hogy nem teszünk lépéseket az okok tisztázására, nagy hibát követünk el. A cukorbetegnél a Charcot diabéteszes oszteoartropátia (DOAP) lehetőségét mindig a szemünk előtt kell tartani, és röntgen vizsgálat nélkül nem szabad elhamarkodott döntéseket hozni. Sajnos csak a traumatológus részére evidens, hogy a röntgenfelvételeket meg kell tekinteni, a sebész sokszor kényelmesen a leletre hagyatkozik. A röntgen találati aránya amúgy is csak 30%, ráadásul a lelet nagy többségében nem fog segíteni, a röntgenes szakma nem ismeri eléggé a Charcot betegséget, továbbképzéseiket saját berkekben végzik. Esetünkben ráadásul a ma már elfogadhatatlan sebkezelés folyt, igaz a krónikus sebkezelés protokollja formai okok miatt máig nem került hivatalos befogadásra. Mennyi időnek kell még eltelnie, hogy a toxikus szerek kikerüljenek a kórházi arzenálból? Hazárdjáték megvárni egy per elindítását. Lehet, hogy az ügyvédek hamarabb átlátják a szakmai hiányosságokat, mint a sebészeink? A tehermentesítés fontosságát is számtalanszor kommunikáltuk, ez a MEROVA módszer egyik alaptézise is. Sajnos a neuropátiás fekélyes talpi elváltozások, vagy az oszteoartropátia esetén az esetek döntő többségében a kellő tehermentesítés elmarad, pedig enélkül az elváltozásokat sikerrel kezelni reménytelen. A siralmas helyzet kialakulásában a döntéshozóknak, a finanszírozásnak is felelőssége van, mert lehetetlen helyzet, hogy a családorvos nem írhat fel testtávoli tehermentesítőt, járókeretet, vagy mankót, illetve az operáló sebész cipőt, ortézist.

Dr. Páczi István arcképe Dr. Páczi István (Unicorp Biotech Kft., Budapest): A sulodexid hatásmechanizmusa a krónikus vénás fekélyek kezelésében

Számos klinikai vizsgálat igazolta, így a legújabb európai ajánlásban „A”-típusú evidenciaként szerepel, hogy a sulodexid a hagyományos konzervatív kezelés mellett adva előnyösen befolyásolja a krónikus vénás fekélyek gyógyulását. Az első klinikai vizsgálatokban még nem tudták a vizsgálatot végzők ennek az okát, az addigi élettani vizsgálatok (vénás nyomás csökkentése, mikrocirkuláció javítása, a vér viszkozitásának csökkentése, majd később a gyulladáscsökkentő hatás) alapján iniciálták a kezeléseket.

Az elmúlt 10 év kutatásai, elsősorban az endotheliális glycocalyx szerepének a vizsgálata vitt közelebb minket a hatásmechanizmus megértéséhez. Az ereket belülről borító nyákréteg számos fontos élettani funkciót lát el, sérülése, hiánya különböző kórképekhez vezet. A sulodexid ennek a nyákrétegnek a két legfontosabb, legnagyobb mennyiségben jelen lévő alkotóelemét, a heparán szulfátot és a dermatán szulfátot, két alapvető glukózaminoglikánt tartalmazza. Az előadásban megbeszéljük ennek a két molekulának a szerepét az endothelialis glycocalyx felépítésében és ennek következményes hatásait a vénás eredetű fekélyek gyógyulásában.

Dr. Rédling Marianna, Dr. Telkes Márta (Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Bőrgyógyászat Szakrendelő és Gondozó, Budapest): A krónikus alsó végtagi ödéma kivizsgálása és kezelése cukorbetegeknél

Az alsó végtagok dagadása a diabéteszes láb szindrómás betegeknél a lábseb kialakulásának egyik rizikótényezője és a lábseb gyógyulásnak kimenetelét is befolyásolja. A cukorbetegek alsó végtagi krónikus ödémája leggyakrabban nyirokkeringés tartós túlterhelése és másodlagos károsodása miatt alakul ki. Ennek hátterében idegkárosodás, obezitás, vagy krónikus vénás betegség, krónikus sebek egyaránt állhatnak és gyakori, hogy belgyógyászati betegség (pl. szív-, veseelégtelenség) súlyosbítja az állapotot. A krónikus nyiroködéma, a nem kontrollált cukorbetegség és a krónikus sebek egyaránt fokozzák a súlyos fertőzések kialakulásának kockázatát. A krónikus alsó végtagi ödéma kezelése szükséges a szövődmények megelőzése és a krónikus sebek gyógyulása érdekében. Az ödémamentesítő kezelés alapja a kompressziós kezelés és az abban végzett mozgásterápia. A komplex nyirokmentesítő terápia keretében manuális nyirokdrainage és intermittáló gépi kompressziós kezelés is alkalmazható. A diabéteszes betegeknél a terápia megkezdése előtt és alatt elengedhetetlen az angiológiai, a neurológiai és a belgyógyászati állapot gondos felmérése, szükség esetén kezelése, valamint a bőr- és körömelváltozások podológiai ellátása. Fontos olyan lábbeli biztosítása, amelyben a kompressziós eszközzel ellátott láb elfér és amiben a beteg biztonságosan tud közlekedni. A komplex kezelés csak akkor lehet eredményes, ha a betegoktatás során a beteg elsajátítja a kompressziós eszközök helyes alkalmazását, a megfelelő életmódot, valamint a láb naponkénti vizsgálatát és helyes ápolását.

Dr. Rozsos István arcképe Dr. Rozsos István, Ph. D, MBA (Theta központok, Theta Vascular Team): Innovációk – Lehetőségeink a krónikus sebek gyógyításában és a prevencióban – egy új harci ösvényen a járványveszély platformon

Miként lesznek a nehezen gyógyuló-krónikus sebek?
A nehezen gyógyuló sebek – megelőzhetőek? Begyógyíthatóak? A recidívák kivédhetőek?
A prevenció felöl közelítve lenne a legelegánsabb – de igy lennénk a legmesszebb a magyar valóságtól!
A súlyos sebek felől keresve a válaszokat a legköltségesebb, de a realitás ezt kívánja!
Mik a lehetőségek – a betegek szempontjából és az ellátó rendszer szempontjából?
Betegek: mentális és financiális nehézségek!
Ellátó rendszer: ismereti és logisztikai fejlesztés hiánya miatt nehézkes – de a rendelkezésre álló lehetőségek folyamatos gyarapodása okán nagy az új ismereteket szükségszerűen feldolgozandó nyomás ami rontja az eredményességet.
A siker frontvonalai: az életmód-mozgás – koordinált sport. A gyógyszeres terápiák és azok kombinációi. A fizikai hatáson alapuló kompressziós terápiák. A sebellátás magas színvonalú eszközei- a sebtisztitás- fertőtlenítés fizikai- kémiai lehetőségei- a sebfedések gyógyulási fázishoz való igazítása -a kiegészítő tehermentesitő- keringést javító eszközök. A vénás fekélyek alapját szolgáló visszérbetegségek vénán belüli műtéti beavatkozásai. A 3 D nyomtatásban rejlő potenciál. Az IT fejlesztések szélesebb körben való elterjedése.
Konkrét hadsereg a stratégiához: életmód – mozgás – az applikációk világa hordozza a válaszokat – lásd Végtagmentő applikáció. Gyógyszeres kezelések számos eleme már vény nélkül is hozzáférhető (ami a prevenciót is segíthetne- megfelelő ismeretek esetén). A kompressziós harisnyák, pólyák és speciális eszközök rövid betanulással hatalmas javulást eredményezhetnek. A sebtisztitás ultramodern eszközeit nélkülözni kénytelen ellátó rendszer a kémiai eszközök területén nyerhet kárpótlást- a sebfedésok intelligens használata felkészültség esetén térül csak meg. A korszerű műtéti megoldások. finanszírozás okán ugyan láthatóan nem mindenkinek hozzáférhető – de nem kell az igazságtalanság érzésével harcolnunk mert a jól hozzáférhető elemekkel sem és a betegek jelentős része.
És mindent összekuszál egy új harci paraméter – a járvány veszélye... amire lehet hivatkozni - amit lehet okolni – és ami minden balhét elvisz ugyan, DE a sebek nem fognak jobban gyógyulni.
Előadásomban konkrét taktikai javaslatokat teszek a stratégiai feladatok mellé – az eredményesebb és hatékonyabb harchoz. Valójában ebben a szorongató helyzetben és időszakban szükségszerű végig gondolni, hogy „hová visz az ér” mik a szabályok az „erek útján” – és ezt eldöntendő az előadás végén összehívjuk a VÉNÁK TANÁCSÁT!

Szalkay-Szabó Anna Csilla, Dr. Mecseky László (Diabétesz-láb Ambulancia, Balassagyarmat, Budapest, Debrecen, Kazincbarcika): A podiáter társ a megelőzésben, kezelésben és az utánkövetésben

Korábbi előadásaimban a diabéteszes lábszövődmények megelőzéséért végzett speciális lábápolási tevékenységekről, illetve a keringésjavító gyógytornáról tartottam előadást. A Podiáter, ha a szakmai képzés teljes spektrumát akarja tevékenysége során hasznosítani, nagyon sokat tehet a krónikus sebek kialakulásának megelőzésében is. A beteg edukációja rendkívül fontos tevékenység, a túlterhelés megszüntetése vagy az ödéma megelőzése csodákat tesz. A podiáter-képzés során sebkezelési ismereteket is begyakoroltunk, ezért számos szituációban vagyunk képesek a beteg menedzselésére, akár egy érsebészeti beavatkozás, akár egy sebészeti feltárás után.
A segédeszköz ellátás, a talpi nyomásviszonyok feltérképezése, a segédeszközök ellenőrzése, a betegek követése mind, mind olyan tevékenység, amely az orvosi szakmák körében hiánypótló. A tevékenység a szűréstől a kezeléseken át az utánkövetésig nagyon szerteágazó, a betegutak segítése, kritikus problémák felkutatása jövőbe mutató.

Önt is várjuk a Magyar Sebkezelő Társaság tagjai közé!

Ehhez:

Várjuk online jelentkezését!

vagy kérjük,

Töltse le és küldje vissza a regisztrációs lapot!