Jogszabályok, módszertani levelek

Magyar Sebkezelő Társaság


Linkek sebkezeléssel, sebgyógyulással kapcsolatos jogszabályokhoz, hazai és nemzetközi módszertani levelekhez, irányelvekhez és white paper-ökhöz:


pdf
- Az országos tisztifőorvos módszertani levele a műtéti sebfertőzések megelőzésére


pdf
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a krónikus vénás betegség ellátásáról


pdf
- Egészségügyi szakmai irányelv – A diabéteszes láb szindrómában szenvedő cukorbetegek ellátása felnőttkorban (klinikai kép, diagnosztika, terápia, megelőzés)


pdf
- Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 16. számú módszertani levele a testi sérülések és egészségkárosodások igazságügyi orvosszakértői véleményezéséről


pdf
- Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A decubitus rizikófelmérése, prevenciója és kezelése


pdf
- A nem gyógyuló (krónikus) bőrsebek ellátásának irányelve. A Bőrgyógyász Szakmai Kollégium jóváhagyásával készűlt irányelv 2011. átdolgozott formája


Hazai jogszabályok


pdf
- 32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról


pdf
- 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról


- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről


- 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről


doc
- 25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról


- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről


- 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről


doc
- Sebfelmérő lap kötelező használata


- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről


- 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről


Ráadásként: Nemzetközi (és külföldi) módszertani levelek, white paper-ök

(a forrás szerinti abc-sorrendben)


pdf - Nyomási fekély megelőzés. Referencia irányelv (magyar nyelven)
(EPUAP-NPUAP - 2009)


- Advanced Therapies in Wound Managements
(Modern terápiák a sebkezelésben, EWMA - 2018)


- Antimicrobials and Non-healing Wounds: An Update
(Antimikrobiális szerek és nem gyógyuló sebek: frissítés, EWMA - 2022)


- Atypical Wounds
(Atipikus sebek, EWMA - 2019)


- Birth-related wounds
(Születéssel kapcsolatos sebek, EWMA - 2020)


- Evidence for Person-centred Care in Chronic Wound Care
(Bizonyíték a személyközpontú gondozásra a krónikus sebek kezelésében, EWMA - 2020)


- EWMA Document: Lower Leg Ulcer Diagnosis & Principles of Treatment
(Lábszárfekély diagnózisa és a kezelés elvei, EWMA - 2023)


- EWMA Document: Holistic management of wound-related pain
(A sebbel kapcsolatos fájdalom holisztikus kezelése, EWMA - 2024)


- EWMA Document: Wound management curriculum for post registration qualification of nurses
(Sebkezelési tanterv az ápolók nyilvántartásba vétel utáni képzéséhez, EWMA - 2017)


- EWMA Document: Oxygen Therapies Guidance Document
(Oxigén-terápia útmutató, EWMA - 2017)


- Negative Pressure Wound Therapy Guidance Document
(Negatívnyomás-terápiás útmutató dokumentum, EWMA - 2017)


- New technologies for tissue replacement
(Új technológiák a szövetpótláshoz, EWMA - 2023)


- Preventing and managing surgical site infections across health care sectors
(A műtéti fertőzések megelőzése és kezelése az egészségügyi ágazatokban, EWMA - 2020)


- Wound healing curriculum for physicians
(Sebgyógyítás tananyag orvosok számára, EWMA - 2015)


- Wound management curriculum for post registration qualification of nurses
(Sebkezelési tananyag ápolónő hallgatóknak - EQF 4. szint, EWMA - 2019)


- Wound management curriculum for student nurses - EQF level 4
(Sebkezelési tananyag ápolónő hallgatóknak - EQF 4. szint, EWMA - 2021)


- Wound management curriculum for post registration qualification of nurses
(Sebkezelési tanterv az ápolók nyilvántartásba vétel utáni képzéséhez, EWMA - 2019)


- Evolving Challenges in Eschar Removal in the Treatment of Severe Burns
(Kihívások a var eltávolításában a súlyos égési sérülések kezelése során, Hmpgloballearningnetwork.com - 2022)


- Surgical Management May Be a Viable Option for Stage 3 and Stage 4 Pressure Injuries Following Appropriate Selection Criteria
(Megfelelő kiválasztási kritériumokat követően a sebészeti kezelés életképes lehetőség lehet a 3. és 4. stádiumú nyomási sérüléseknél, Hmpgloballearningnetwork.com - 2024)


pdf - World Union of Wound Healing Societies Consensus Document: Wound Exudate, effective assessment and management
(WUWHS konszenzus dokumentum: sebváladék, hatékony értékelés és kezelés - Woundsinternational.com - 2019)


- A Closer Look at the Use of Placental Membranes for Wound Closure
(Közelebbi betekintés a placentális hártyáknak a sebek zárására történő használatába - Woundsource.com - 2021)


- A New Approach to Managing Wound Exudate During Challenging Times
(Egy új megközelítés a sebváladék kezelésére a kihívásokkal teli időszakban - 2020)


- An Update to a Novel Approach in Managing Wound Exudate: The Zetuvit® Plus Family of Superabsorbent Polymer Dressings
(Frissítés egy újszerű megközelítéshez a sebváladék kezelésében: a Zetuvit® Plus szuperabszorbens polimer kötszerek családja - 2022)


- Arterial Ulcers: Assessment and Treatment
(Artériás fekélyek: felmérés és kezelés - 2020)


- Assessing the Wound Bed: What does it Need?
(A sebágy értékelése: mire van szüksége? - 2022)


- Best Practices for Surgical Wound Care After Common Plastic Surgery Procedures
(A műtéti sebkezelés legjobb gyakorlata a közönséges plasztikai műtét után - 2020)


- Biofilm Management Using a Wound Hygiene Protocol
(Biofilm kezelése sebhigiénés protokoll használatával - 2021)


- Caring for Wounds: The Clinical Benefits of Extracorporeal Shock Wave Therapy
(Sebek kezelése: A testen kívüli lökéshullám-terápia klinikai előnyei - 2021)


- Chronic Wound Care: What's in Your Toolbox?
(Krónikus sebkezelés: mi van az eszköztárában? - 2021)


- Clinical Workflow Analysis for Wound Management
(Klinikai munkafolyamat-elemzés a sebkezeléshez - 2022)


- Combating Silver Resistance in Wound Care
(Az ezüstrezisztencia elleni küzdelem a sebkezelésben - 2022)


- Compression Therapy Should Not Be a Burden
(A kompressziós terápia nem lehet teher - 2022)


- Conquering Variation in Wound Management and Analysis
(Hódító variáció a sebkezelésben és analízisben - 2023)


- Core Principles of Antimicrobial Stewardship
(Az antimikrobiális gondoskodás alapelvei - 2024)


- Current and Emerging Antibiofilm Strategies
(Jelenlegi és kialakulóban lévő antibiofilm-stratégiák - 2024)


- Cytotoxicity in Wound Care: What Factors Are Considered?
(Citotoxicitás a sebkezelésben: milyen tényezőket kell figyelembe venni? - 2022)


- Debridement Methods and Modes of Action
(Sebtisztítási módszerek és cselekvési módok - 2020)


- Defying Hard-to-Heal Wounds with an Early Antibiofilm Intervention Strategy: Wound Hygiene
(Harc a nehezen gyógyuló sebekkel a korai antibiofilm intervenciós stratégiával: Sebhigiénia - 2020)


- Dermatologic Health and Endocrine Disorders: How Thyroid Disease and Other Conditions Impact the Skin
(Dermatológiai egészségügyi és endokrin rendellenességek: A pajzsmirigybetegség és egyéb körülmények hogyan hatnak a bőrre - 2020)


- Diabetic Foot Ulcers: A Guide to Accepted Standard of Care for DFU
(Diabéteszes lábfekélyek: Útmutató a DFU elfogadott ellátási szintjéhez - 2020)


- Digitizing Wound Management - A Standardized, Evidence-Based Approach to Healing
(A sebkezelés digitalizálása - A gyógyítás standardizált, bizonyítékokon alapuló megközelítése - 2020)


- Drown Out the Noise: The Principles of Ideal Dressing Selection
(Elnyomni a zajt - az ideális kötszerválasztás elvei - 2021)


- Early Intervention in Chronic Wound Care
(Korai beavatkozás a krónikus sebellátásban - 2021)


- Elements of a Pressure Injury Prevention Plan
(A nyomási sérülés megelőzési terv elemei - 2022)


- From Prevention to Intervention: The Pressure Injury Management Journey
(A megelőzéstől az intervencióig: A nyomási sérülés kezelési út - 2020)


- Hospital-Acquired Infections: Prevention and Management
(Kórházi fertőzések: megelőzés és kezelés - 2020)


- How Does AI Apply to Wound Care?
(Hogyan alkalmazható az MI a sebkezelésre - 2023)


- How to Advance Complex Wounds Toward Healing
(Hogyan tereljük az összetett sebeket a gyógyulás irányába - 2023)


- Implementing Wound Hygiene: A Stepwise Approach
(A sebhigiénia megvalósítása: lépésenkénti megközelítés - 2023)


- Improve Your Wound Care Program with Clinical ROI
(Javítsa sebkezelési programját a klinikai ROI segítségével - 2023)


- Irritant and Allergic Contact Dermatitis: Diagnosis, Treatment, and Prevention
(Irritáló és allergiás kontakt dermatitisz: diagnózis, kezelés és megelőzés - 2021)


- Legal Perils and Pitfalls of Wound Care: Nutritional Considerations
(A sebkezelés jogi veszélyei és buktatói: Táplálkozási megfontolások - 2023)


- Management of Biofilm: The Efficacy of Controlled Release Iodine
(A biofilm kezelése: Az ellenőrzött kibocsátású jód hatásossága - 2020)


- Management of Tracheostomies: A Successful Journey to a New Prevention Protocol
(A légcsőmetszés kezelése: Sikeres utazás egy új megelőzési protokollhoz - 2021)


- Management Strategies for New Ostomies
(Menedzsment stratégiák új osztómiák számára - 2021)


- Measuring and Reporting Outcomes in Wound Care
(Az eredmények mérése és jelentése a sebkezelésben - 2020)


- Moisture, Microclimate, and pH Variables in Skin Health
(Nedvesség, mikroklíma és pH-változók a bőr egészségében - 2022)


- Myths in Wound Care Practice Management
(Mítoszok a sebkezelési gyakorlat menedzsmentjében - 2024)


- Non-Healing Contaminated Wounds: A Multidimensional Solution
(Nem gyógyuló szennyezett sebek: Többdimenziós megoldás - 2020)


- Non-Healing Wounds: What's Happening in the Wound Bed
(Nem gyógyuló sebek: Mi történik a sebágyban - 2020)


- Optimizing the Workflow of Mobile Wound Care Providers with Technology
(A mobil sebkezelők munkafolyamatának optimalizálása technológia segítségével - 2024)


- Optimizing the Health of Your Patient’s Skin
(A beteg bőre egészségének optimalizálása - 2021)


- Posterior Trunk Wounds and Incontinence: Keeping Wound Dressings in Place
(Hátsó törzsi sebek és inkontinencia: a kötszer helyén tartása - 2022)


- Pressure Injury Documentation and Assessment - A Guide to State-of-the-Art Staging and Recording of PIs
(A nyomási sérülések dokumentálása és értékelése - Útmutató a PI-k korszerű besorolásához és rögzítéséhez - 2021)


- Preventing Wound Infection: Modern Silver Usage
(Sebfertőzés megelőzése: Modern ezüsthasználat - 2022)


- Preventing Medical Device-Related Pressure Injuries in Health Care Providers During the COVID-19 Pandemic
(Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos nyomási sérülések megelőzése az egészségügyi szolgáltatóknál a COVID-19 járvány idején - 2020)


- Protecting the skin microbiome and preventing pressure injuries with Cardinal Health™ breathable adult briefs
(A bőr mikrobiomjának védelme és a nyomási sérülések megelőzése a Cardinal Health™ lélegző felnőtt alsóneművel - 2021)


- Quality Improvement Initiative Results in a Decrease of Hospital-Acquired Truncal Pressure Injuries
(A minőségjavító kezdeményezés a kórházban szerzett trunkális nyomási sérülések számának csökkenését eredményezi - 2022)


- Quality Improvement Using Support Surfaces Effectively Decreases the Incidence of Hospital-Acquired Pressure Injuries
(A támasztó felületek használatával végzett minőségjavítás hatékonyan csökkenti a kórházban szerzett nyomási sérülések előfordulását - 2023)


- Quick Facts - Wound Hygiene
(Gyors tények – Sebhigiénia - 2023)


- Reducing Complications Associated With Wound Exudate
(A sebváladékkal járó szövődmények csökkentése - 2020)


- Relieving The Pressure in Pressure Injury: Strategies for Pressure Injury Management
(A nyomási sérülések nyomásának enyhítése: A nyomási sérülések kezelésének stratégiái - 2022)


- Shining a Light on the Cost of Wound Care: How Point-of-Care Bacterial Imaging is Reducing Cost & Improving Care
(Világítsunk rá a sebkezelés költségeire: Hogyan csökkenti az ellátás helyén történő bakteriális képalkotás a költségeket és javítja az ápolást - 2020)


- Skin Care for Patients with Autoimmune Disorders
(Bőrápolás autoimmun betegségben szenvedő betegek számára - 2021)


- Surgical Management May Be a Viable Option for Stage 3 and Stage 4 Pressure Injuries Following Appropriate Selection Criteria
(Megfelelő kiválasztási kritériumokat követően a sebészeti kezelés életképes lehetőség lehet a 3. és 4. stádiumú nyomási sérüléseknél - 2024)


- Surgical Site Management: Improving Outcomes
(A műtéti hely menedzselése: az eredmények javítása - 2021)


- The Future of Wound Care: Predictive Analytics: How Clinics are Leveraging Analytics to Improve Clinical Outcomes
(A sebkezelés jövője: Prediktív elemzés: Hogyan használják ki a klinikák az analítikát a klinikai eredmények javítása érdekében - 2021)


- The Possibility of Amputation Is a Real Concern
(Az amputáció lehetősége komoly aggodalomra ad okot - 2021)


- The Role of Antimicrobial Dressings in Biofilm-Based Wound Care
(A nem citotoxikus sebtisztítók szerepe az antimikrobiális felügyeletben - 2020)


- The Role of Non-Cytotoxic Wound Cleansers in Antimicrobial Stewardship
(Az antimikrobiális kötszerek szerepe a biofilm alapú sebkezelésben - 2023)


- The State of Chronic Wound Care - Executive Observations on Opportunities and Challenges
(A krónikus sebkezelés állapota - megfigyelések a lehetőségekről és kihívásokról - 2020)


- The Ultimate Guide to Starting Your Wound Care Private Practice: Remember to Put on Your Business Hat!
(Alapvető útmutató a sebkezelési magánrendelés megkezdéséhez: Ne felejtse el felvenni az üzleti kalapot! - 2022)


- Therapeutic Interventions for Complex, Chronic Wounds
(Terápiás beavatkozások komplex, krónikus sebek esetén - 2021)


- To Conquer or Be Defeated: The Strategy Behind Winning the Wound Infection Battle
(Győzni vagy veszteni: A sebfertőzési csata megnyerésének stratégiája - 2022)

- Top 5 Techniques to Reduce Hospital-Acquired Pressure Injuries
(Az 5 legjobb technika a kórházi nyomási sérülések csökkentésére - 2022)

- Transforming Cleansing Practice: Following the Science & Consensus Guidelines
(A tisztítási gyakorlat átalakítása: a tudományos és konszenzusos irányelvek követése - 2023)

- Treating Venous Leg Ulcers Using UrgoK2
(Vénás lábszárfekélyek kezelése UrgoK2 segítségével - 2021)

- Treatment Interventions for Lower Extremity Wounds: How and What to Choose
(Alsó végtagi sebek kezelési beavatkozásai: Hogyan és mit válasszunk - 2020)

- Treatment of Venous Leg Ulcers
(Vénás lábszárfekélyek kezelése - 2021)

- Venous Leg Ulcer (VLU) Management: Understanding the Basics
(Vénás lábfekély (VLU) kezelése: Az alapok megértése - 2024)

- Venous Leg Ulcers: The Importance of Comorbidity Management
(Vénás lábfekélyek: a komorbiditás kezelés fontossága - 2021)

- What Is a Chronic Wound? Assessment and Identification
(Mi az a krónikus seb? Értékelés és azonosítás - 2022)

- What is an Ostomy?
(Mi az a sztóma - 2023)

- Why Chlorhexidine Gluconate (CHG)-based Products Should Not Be Used on Open Wounds
(Miért nem szabad a klórhexidin-glükonát (CHG) alapú termékeket nyílt sebeken használni? - 2021)

- Wound Bed Preparation Using the TIMERS Approach
(A sebágy előkészítése a TIMERS módszer segítségével - 2021)

- Wound Care Telemedicine Basics
(A sebkezelési telemedicina alapjai - 2020)

- Wound Care's Best Kept Secret? An Easy-to-Use ECM Available to All Wound Care Professionals
(A sebkezelés legjobban őrzött titka? Egy könnyen használható ECM, amely minden sebkezelő szakember számára elérhető - 2024)

- Wound Cost Insights. A Financial and Human Toll of Chronic Wounds
(Betekintés a seb költségébe: A krónikus sebek anyagi és emberi díjai - 2022)

- Wound Documentation: Saving Time with Technology
(Sebdokumentáció: Időmegtakarítás a technológiával - 2021)

- Wounded Populations: Who is Most At-Risk in Wound Care
(Sebbel rendelkező populációk: Akik a legveszélyeztetettebbek a sebkezelés során - 2022)


Önt is várjuk a Magyar Sebkezelő Társaság tagjai közé!

Ehhez:

Várjuk online jelentkezését!

vagy kérjük,

Töltse le és küldje vissza a regisztrációs lapot!