Sebkezelés - Sebgyógyulás folyóirat

Útmutató szerzőinknek


Sebkezelés - Sebgyógyulás folyóirat

Útmutató szerzőinknek


Kedves Szerzők!

Örömmel várjuk közleményeiket folyóiratunkba. Kérjük, hogy a kézirat szerkesztésekor vegyék figyelembe az alábbi fontos szempontokat.

A publikálás feltétele, hogy a cikket korábban nem jelentették meg, a kézirat benyújtását az összes szerző jóváhagyta, a közlemény a Helsinki deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait nem sérti, a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával, a laboratóriumi állatkísérletek pedig a vonatkozó szabályzatok szerint történtek.


A megjelentetni kívánt közleménynek az alábbi felépítésűnek kell lennie:
- Magyar nyelvű cím
- A szerzők teljes neve
- Szerzők munkahelye: az intézmény(ek) pontos megnevezése a város megjelölésével.
- A lábjegyzetben a cikk megjelenésével kapcsolatos információt lehet jelezni (milyen vizsgálatsorozatban, milyen támogatással, kinek a tiszteletére készült).
- Összefoglaló. Egyes/többes szám 3. személy használatával íródjon, röviden tartalmazza a közlemény célját, a vizsgálati adatokat, az eredményt és a megbeszélést.
- Kulcsszavak (max. 4-6). A kulcsszavak megadása a MeSH (Medical Subject Headings) szótár alapján történjen.
- Angol nyelvű összefoglaló (Summary)
- Kulcsszavak angol nyelven (Key words)
- Bevezetés
- Anyag és módszer/Esetbemutatás
- Eredmények/Esetbemutatás
- Megbeszélés
- Köszönetnyilvánítás
- Irodalmi hivatkozások
- Levelező szerző: név, e-mail cím


A dolgozat terjedelmére vonatkozó ajánlás: közlemény 12.500-25.000 karakterszám (5–10 oldal), kazuisztika 7.500-15.000 karakterszám (3–6 oldal), irodalmi hivatkozás 5-10 között, de ne legyen több mint 15-20.


A szöveg szerkesztése: Times New Roman 12 méretű betűvel, 1,5 sortávolsággal, oldalszámozva a lap alján. Az egységes helyesírás érdekében az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, 1992.) által ajánlott írásmód az irányadó. A szövegben ugyanaz a szó ne szerepeljen többféleképpen. A rövidítéseket a fogalom első teljes terjedelmű leírása után zárójelben adjuk meg, és a továbbiakban a rövidített formát használjuk.


Az irodalmi hivatkozást a szövegben történő megjelenés sorrendjében, sorszámozva kell összeállítani és a szövegben a megfelelő helyen a sorszámot zárójelbe helyezve jelölni. A felsorolásban csak olyan forrás szerepeljen, amire a szövegben hivatkozás történik. Az irodalmi hivatkozásokat az alábbi forma szerint kell szerepeltetni: a szerzők neve, az idézett cikk címe, a folyóirat nemzetközi rövidítése a National Library of Medicine’s Title Abbreviation szerint, a megjelenés éve, kötetszám és oldalszám (az első és utolsó teljesen kiírva). Háromnál több szerző esetén, az első három szerző neve után „mtsai.” rövidítés alkalmazandó.


Irodalmi hivatkozás minták:

1. Robinson C., Major MJ., Kuffel C. et al: Orthotic management of the neuropathic foot: An interdisciplinary care perspective. Prosthet Orthot Int. 2015. 39(1):73–81.
2. Somerville L., Bryant D.: Ethics in writing: Maintaning credibility. In: Bhandari M., Joensson A. (Eds.): Getting your research paper published. A surgical perspective. Stuttgart. Thieme. 2011. 49-53.
3. Kaul S., Diamond G.A.: Good enough: a primer on the analysis and interpretation of non-inferiority trials. Ann Intern Med [Internet]. 2006 Jul 4 [cited 2007 Jan 4];145(1):62-9. Available from: http://www.annals.org/cgi/reprint/145/1/62.pdf.


Az ábrákat digitális formátumban kérjük külön, ne a szöveg fájl-ba szerkesztve elküldeni, a táblázatokat excel, az ábrákat külön-külön jpg vagy pdf formátumban. Több ábrát is össze lehet szerkeszteni. Az ábráknak és táblázatoknak címet és sorszámot kell adni. Az ábraaláírás külön lapon szerepeljen. Csak jó minőségű, megfelelő felbontású fotókat tudunk elfogadni. Korábban már közölt ábra, kép csak a szerző és a kiadó engedélye esetén közölhető a forrás megjelölésével.


Kérjük, hogy a kéziratokat elektronikus úton (E-mail) juttassák el a Dr. Farkas Péter főszerkesztő (pfarkas @ rehabint.hu) és Dr. Sugár István (sugaristvan @ hotmail.com) címére!


Köszönjük együttműködését!


A Sebkezelés - Sebgyógyulás szerkesztősége


Önt is várjuk a Magyar Sebkezelő Társaság tagjai közé!

Ehhez:

Várjuk online jelentkezését!

vagy kérjük,

Töltse le és küldje vissza a regisztrációs lapot!